175 AHSiD – Pismo Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego do Józefa Wiśniowskiego, 1938 r.