159 AF Jasło Haubica Pomnik , dar Armii Czechosłowackiej w 21 rocznicę wyzwolenia Jasła, Plac Żwirki i Wigury 1966 r.