153 Etnografia – naczynie gliniane, Józef Olszewski, Jodłowa, sprzed 1939 r., wys. 18,5 cm, śr. dna – 13 cm, śr. otworu -8,3 cm -min