10 Etnografia -Flakon, garncarz Skibiński z Kołaczyc, ok. 1918 r., wys. 25 cm, śr. brzuśca – 13 cm, śr. dna – 10 cm.