Szanowni Państwo!

Dzień 21 grudnia 2017 roku jest dla mnie szczególny. Jest to mój ostatni dzień pracy w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Od jutra będę już na emeryturze po  ponad 43 latach pracy w tej instytucji. Kończąc pracę w jasielskim Muzeum, pragnę podziękować moim współpracownikom oraz wszystkim przyjaciołom Muzeum za te wszystkie nasze wspólne lata pracy, za trud związany z przygotowywaniem kolejnych wystaw oraz spotkania ze zwiedzającymi, w tym z młodzieżą, która najczęściej zwiedzała nasze wystawy. W ciągu kilku dziesięcioleci zbiory naszego Muzeum powiększyły się wielokrotnie i to uznaję za swój największy zawodowy sukces. Stało się to dzięki współpracy całego zespołu naszych pracowników i staraniom, które zaowocowały pozyskaniem cennych dóbr kultury świadczących o bogatej przeszłości historycznej, społecznej i artystycznej naszego miasta i regionu. Moim następcom życzę wszelkiej pomyślności w realizacji ich planów związanych z naszym Muzeum, pozyskiwania do zbiorów cennych eksponatów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Osobom, które poznałem w czasie mojej pracy w Muzeum dziękuję za to, że przez tak wiele lat były dla mnie nie tylko partnerami w realizacji niektórych wspólnych zadań, ta szczególna więź z nimi stworzyła nie tylko trwałe koleżeństwo ale nawet przyjaźń.

Na progu Nowego Roku życzę wszystkim sympatykom i przyjaciołom Muzeum Regionalnego w Jaśle wszelkiej pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń.

Alfred Sepioł