Muzeum Regionalne w Jaśle i Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Jaśle zorganizowały wystawę poświęconą symbolom narodowym Rzeczypospolitej Polskiej. Na wystawie zaprezentowano eksponaty Muzeum i zbiory kolekcjonerów zrzeszonych w Jasielskim Kole PTN. Motywem przewodnim wystawy jest Orzeł Biały, który od dziesięciu wieków stanowi znak i symbol  państwa polskiego. Na wystawie zaprezentowano eksponaty i artefakty z wizerunkami orła białego jako symbolu państwowości polskiej. Są to przede wszystkim wizerunki orła umieszczane na monetach emitowanych przez władców Polski i państwo polskie na przestrzeni dziejów.  Osobną kategorię stanowią wizerunki orłów wojskowych. Muzeum posiada kolekcję kilkudziesięciu orłów, jakich używały polskie formacje legionowe i wojsko polskie od 1918 r. do czasów współczesnych.  Na wystawie nie zabraknie  orłów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskiego Państwa Podziemnego. Dodatkiem uzupełniającym kolekcję są orły: PKP, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych formacji mundurowych. Uzupełnieniem będą elementy umundurowania i wyposażenia w postaci czapek, mundurów i guzików. Wizerunki symboli narodowych umieszczane były również na biżuterii patriotycznej zwanej też emblematyczną. Była szczególnie popularna w okresie powstania styczniowego i po jego upadku. W kolekcji Muzeum znajduje się jedna z bogatszych kolekcji biżuterii patriotycznej. Egzemplarze odwołujące sią do symboli narodowych również wzbogacą naszą ekspozycję. Szczególnie interesująca jest kolekcja medali pamiątkowych i okolicznościowych. Znajdujemy w nich odniesienie do flagi i hymnu. Elementem zasługującym na uwagę jest bogata kolekcja kart pocztowych wydawanych w pierwszej połowie XX w.  Wiele z nich zawiera treści odwołujące się do polskich symboli narodowych. Ich projekty są często działem wybitnych artystów epoki. Uzupełnieniem ekspozycji są gobeliny, obrazy i rzeźby odwołujące się w swej treści do symboli narodowych i uczuć patriotycznych.

Wystawa współfinansowana przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego “Symbole Narodowe RP.

Zapraszamy!