Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na wystawę żołnierza artysty Tadeusza Wojnarskiego zatytułowaną „Z nieludzkiej ziemi do Włoch”. Wernisaż z udziałem syna malarza odbędzie się w 23 sierpnia o godz. 17.00. Wystawa będzie udostępniona do 13 października.

Tadeusz Wojnarski to artysta, który w czasie II wojny światowej z pędzlem przemierzył tułaczy szlak po łagrach ZSRR i przeszedł szlak bojowy II Korpusu. Pozostawił kolekcję prac ilustrujących wojenne przeżycia, swoje i towarzyszy. Powstałe prace przez kilkadziesiąt lat nie były eksponowane. Obecnie, dzięki staraniom rodziny, udało się zorganizować wystawę w muzeum polskim w Rapperswilu i podczas rocznicowych obchodów na Monte Casino. Dzięki uprzejmości syna Tadeusza Wojnarskiego  wystawa zostanie po raz pierwszy zaprezentowana w Polsce w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu wybuchu II wojny światowej. Tadeusz Wojnarski należy do nielicznego, ale wybitnego grona artystów II Korpusu, którzy o Polskę walczyli z bronią i pędzlem w ręku. Nigdy nie pogodził się ze zniewoleniem ojczyzny i pozostał na emigracji. Obecnie, dzięki przemianom, do Polski wracają jego dzieła. Rodzina Wojnarskich wywodzi się z Bieździedzy koło Jasła, więc jest to symboliczny powrót nie tylko do ojczyzny, ale też ojcowizny.