Zbliżają się wakacje. Z uwagi na to, że ekspozycje stałe Muzeum Regionalnego w Jaśle są niedostępne dla zwiedzających z powodu remontu, mam dla Państwa propozycję zwiedzania wczesnośredniowiecznych grodzisk w okolicy Jasła.

Czym jest grodzisko? Tym terminem określana jest pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej wyróżniające się w krajobrazie zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych.

Grody we wczesnym średniowieczu były miejscem zamieszkiwania przystosowanym do obrony, lokalizowane często w miejscach charakteryzujących się trudną dostępnością np. w międzyrzeczach, na cyplach otoczonych mokradłami, czy jak w przypadku naszych terenów na naturalnych wzniesieniach. Aby podnieść walory obronności usypywano wały ziemne często wzmocnione konstrukcjami drewnianymi rzadziej kamiennymi.

Pełniły funkcję centralnego ośrodka sprawowania władzy, refugialną- czyli była miejscem schronienia dla okolicznej ludności i jej dobytku,  lub obronnych grodów granicznych. Etapem rozwoju grodów były podgrodzia. Niektóre z nich na przykład Kraków, Przemyśl przeradzały się w miasta.

Zachęcam Państwa do odwiedzenia miejsc, które są wyjątkowe i tajemnicze. Zastygłe w czasie zachowały swą niepowtarzalną formę, stworzoną przez ludzi, którzy odeszli.

Lisów, Brzezowa, Przeczyca, Wietrzno i Trzcinica to miejscowości, które łączy wspólny mianownik – grodzisko wczesnośredniowieczne.