3 listopada 2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle odbyła się uroczysta gala wręczenia Orderu Uśmiechu prof. Karolowi Myśliwcowi, czego Profesorowi serdecznie gratulujemy. Z tej okazji Muzeum Regionalne w Jaśle im. dr. St. Kadyiego przypomniało wystawę „Wezyr Merefnebef. Polskie badania archeologiczne w Sakkarze” poświęconą działalności Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej i jej długoletniemu kierownikowi profesorowi Karolowi Myśliwcowi.  Spotkanie w Muzeum odbyło się w bardzo przyjacielskiej atmosferze.

Prof. Karol Myśliwiec jest egiptologiem i romanistą, profesorem w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, gdzie od 2010 r. kieruje Zakładem Egiptologii. Od 2013 r. jest członkiem rzeczywistym PAN oraz członkiem trzech Komitetów PAN (Nauk Pra- i Protohistorycznych, Komitetu Badań nad Kulturą Antyczną i Komitetu Nauk Orientalistycznych). Brał udział w wielu różnych wykopaliskach polskich i zagranicznych na terenie Egiptu, Syrii, Sudanu i Cypru. W latach 1985-1995 prowadził wykopaliska ratunkowe w Tell Atria (starożytne Athribis w Delcie Nilu). Od 1987 r. do 2016 r. kierował pracami polsko-egipskiej misji archeologicznej w Sakkarze. Jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2005 za publikację The Tomb of Merefnebef” – dwutomowej monografii poświęconej grobowcowi z okresu Starego Państwa należącemu do wezyra Merefnebefa. Odkrycie tej mastaby w 1997 r. stało się ogromną sensacją w świecie nauki.

Sakkara to najstarsza i najbardziej elitarna część nekropolii starożytnego miasta Memfis. Polsko-Egipska Misja Archeologiczna prowadzi badania archeologiczne, nieprzerwanie od 1996 roku, na obszarze położonym na zachód od najstarszej piramidy schodkowej faraona Neczericheta – znanego powszechnie pod imieniem Dżeser. Pomimo wieloletnich badań archeologicznych na terenie Sakkary zachodnia część uważana była przez naukowców za obszar pozbawiony znaczenia. „Natomiast ja od samego początku byłem przekonany, że po zachodniej stronie, która w starożytnym Egipcie była przewidziana dla zmarłych, musi być ważna część nekropolii. Wszyscy odradzali mi rozpoczęcie tych wykopalisk, kiedy je rozpoczynaliśmy w 1997 r. Jednak moje przekonanie było takie, że dokonamy tutaj bardzo ważnych odkryć” – wspomina prof. Karol Myśliwiec. Jego przeczucia doprowadziły do odkrycia między innymi nekropoli dworzan z czasów Starego Państwa i założonego w tym samym miejscu cmentarza dla mieszkańców Memfis z Okresu Późnego i Ptolemeskiego. Najwspanialszym odkryciem archeologicznym dokonanym przez Polsko-Egipską Misję Archeologiczną pod kierownictwem prof. Karola Myśliwca był grobowiec Merefnebefa wezyra władcy Starożytnego Egiptu Userkare z VI dynastii. „Gdy Merefnebef został wezyrem, ściany jego prawie ukończonej kaplicy grobowej były pokryte pięknymi, wielobarwnymi reliefami przedstawiającymi właściciela z rodziną i służbą w czasie ceremonii i codziennych czynności. Grobowiec nie był jednak dość okazały dla wezyra. Dlatego zaczęto przebudowę; w ostatecznej, niezwykłej formie, skalną kaplicę z dziedzińcem i portykiem wieńczyła imponująca mastaba. Z mastaby przetrwały jedynie niewielkie fragmenty, ale kaplica jest świadectwem kunsztu starożytnych rzeźbiarzy i malarzy.”  “Unikatowe płaskorzeźby i malowidła dekorujące ich ściany należą nie tylko do arcydzieł sztuki, lecz także stanowią cenne źródło historyczne, rzucające nowe światło na jeden z „ciemnych okresów” państwa faraonów, które po raz pierwszy zaczyna chylić się wówczas ku upadkowi z powodu osłabienia władzy centralnej” – opisywał wnętrze m.in. grobowca Merefnebefa prof. Karol Myśliwiec. Wnętrze wspaniałego zabytku z uwagi na kruchość materiału z którego zostało wykonane nie jest dostępny dla zwiedzających, dlatego warto odwiedzić prezentowaną w Muzeum wystawę, aby chociaż przez barwną fotografię móc poczuć piękno i kunszt starożytnych artystów i rzemieślników.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „Wezyr Merefnebef. Polskie badania archeologiczne w Sakkarze”.