Korzystając z dobrej passy dotyczącej popularyzacji sztuki Antoniego Bolka z Załęża zapraszamy na otwarcie kolejnej wystawy poświęconej jego bogatej twórczości, tym razem do siedziby Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Cztery pory roku w twórczości Antoniego Bolka z Załęża to zbiór obrazków, na których można podziwiać malownicze krajobrazy Podkarpacia. Ponadto, co istotne w kontekście etnograficznym, na ekspozycji znajdują się rzeźby symbolicznie wyrażające – cały rok obrzędowy w polskiej tradycji ludowej – od Wielkanocy po Boże Narodzenie.

Ekspozycja ta jest trzecią indywidualną wystawą twórcy. Pierwsza zorganizowana była w Jasielskim Domu Kultury w 1978 r. a druga za pośrednictwem Muzeum Regionalnego w Jaśle w Vlastivednem Muzeum w Trebisowie w 2000 r. na Słowacji.

Cztery pory roku w twórczości Antoniego Bolka z Załęża to dwuwymiarowa odsłona talentu twórcy, jego malarstwa z dawnych lat oraz rzeźb /w tym najnowszych/. Powstała ekspozycja jest największą z dotychczasowych, ponieważ jest sumą zbiorów Jasielskiego Domu Kultury i Muzeum Regionalnego w Jaśle oraz kolekcji prywatnych.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż 21 kwietnia o godz. 17:00 !

WYSTAWA czynna od 21 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

                                                                                                                                                                           A.N-B.