Warsztatami ceramicznymi zakończył się cykl zajęć z historii sztuki, genealogii, archeologii i etnografii. Uczestnicy mieli możliwość wykonania własnoręcznie z gliny ludowych gwizdałek – ptaszków, a w poprzedni czwartek poznać sylwetki regionalnych artystów ludowych, którzy zajmowali się gliną i metody tworzenia przedmiotów ceramicznych

Na wcześniejszych prelekcjach pracownicy muzeum przybliżyli zagadnienia dotyczące historii sztuki, genealogii i archeologii.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom zajęć i zapraszamy za rok.

Warsztatami ceramicznymi zakończył się cykl zajęć z historii sztuki, genealogii, archeologii i etnografii. Uczestnicy mieli możliwość wykonania własnoręcznie z gliny ludowych gwizdałek – ptaszków, a w poprzedni czwartek poznać sylwetki regionalnych artystów ludowych, którzy zajmowali się gliną i metody tworzenia przedmiotów ceramicznych

Na wcześniejszych prelekcjach pracownicy muzeum przybliżyli zagadnienia dotyczące historii sztuki, genealogii i archeologii.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom zajęć i zapraszamy za rok.