Muzeum Regionalne im dr. Stanisława Kadyiego w Jaśle zaprasza na wystawę #StolenMemory. Będzie ona dostępna dla wszystkich chętnych na płycie jasielskiego rynku od 28 czerwca do 16 lipca 2023 r.: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:30-14:30; we wtorki i czwartki w godzinach 7:30-17:30 oraz w niedziele od 12:30 do 15:30 z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych. Zapraszamy również 10 lipca o godzinie 11:00 do wzięcia udziału w spotkaniu promującym wystawę.

Arolsen Archives to międzynarodowe centrum badań prześladowań nazistowskich z najobszerniejszym na świecie archiwum ofiar i ocalałych. Zbiór ten, zawierający wzmianki o około 17,5 mln osób, jest częścią Światowego Dziedzictwa UNESCO („Pamięć świata”). Od 2015 r. Arolsen Archives publikują w Archiwum Online wiele oryginalnych dokumentów dotyczących różnych grup ofiar reżimu nazistowskiego. Obecnie znajduje się tam ponad 27 milionów dokumentów – listy deportacyjne, dokumenty dotyczące zatrzymań, rejestry osób zaginionych i wiele innych.

Niezależnie od tego, czy były to zegarki, obrączki ślubne, dokumenty czy zdjęcia, naziści odbierali ludziom przywiezionym do obozów koncentracyjnych wszystkie rzeczy osobiste, aby pozbawić ich nie tylko wolności, ale również godności i tożsamości. Arolsen Archives do dziś przechowują około 2500 kopert z rzeczami osobistymi byłych więźniów. W 2016 instytucja ta zainicjowała kampanię #StolenMemory, w ramach której z pomocą wielu wolontariuszy poszukuje rodzin ofiar, aby zwrócić im zachowane przedmioty. Od tego czasu udało się przekazać blisko 700 pamiątek krewnym ofiar na całym świecie.

Wystawa objazdowa #StolenMemory została przygotowana w językach polskim, ukraińskim i angielskim. W zbiorach depozytów znajduje się bowiem kilkaset przedmiotów należących do osób z Polski i Ukrainy. Ekspozycja opowiada historie byłych więźniów obozów koncentracyjnych przez pryzmat ich rzeczy osobistych. Na pięciu plakatach można zobaczyć przedmioty należące do osób, których rodziny zostały już odnalezione przez Arolsen Archives i wolontariuszy. Na pozostałych pięciu znajdują się rzeczy i historie osób, których bliskich jeszcze nie odnaleziono. Wystawa zawiera również informacje na temat kontekstu historycznego, dotyczącego narodowosocjalistycznego systemu obozowego. Ponadto Arolsen Archives zachęcają zwiedzających do wsparcia kampanii poszukiwania rodzin właścicieli depozytów poprzez prowadzenie własnych badań. Wystawa, która odwiedza miasta w Polsce, powstała dzięki finansowemu wsparciu placówek dyplomatycznych USA w Polsce i Niemczech oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.