13 lutego 2020 r. gościem Muzeum Regionalnego w Jaśle był prof. Stanisław Waltoś – wybitny znawca prawa i postępowania karnego, historii prawa i kultury oraz muzealnictwa. W latach II wojny światowej i krótko po niej, Profesor był mieszkańcem Jasła, tutaj chodził do szkoły powszechnej im. Romualda Traugutta oraz przez krótki czas do jasielskiego gimnazjum. Był spokrewniony ze znaną jasielką rodziną Madejewskich.

Spotkanie było połączone z promocją książki Profesora „Wędrowanie po wyspach pamięci”. Jedną z takich wysp było Jasło. Stanisław Waltoś wspominał nasze miasto sprzed ponad 80 lat, jego mieszkańców, a także słynną akcję „Pensjonat”. Nie zabrakło wspomnień z okresu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, działalności muzealniczej i pracy w prokuraturze.

Po skończonym spotkaniu prof. Waltoś podpisywał książki, rozmawiał z przybyłymi osobami, także ze swoimi byłymi studentami.