ZAMEK „GOLESZ” DAWNIEJ I DZIŚ – prelekcja mgr archeologii Antoniego Lubelczyka.

Pomimo dużego zainteresowania ruinami zamku „Golesz” ze strony miłośników starożytności już od XIX wieku, do niedawna nasza wiedza o tym obiekcie przedstawiała się dość  skromnie. Opowiadając jego dzieje, na samym początku przytaczano zazwyczaj pierwsze wzmianki w źródłach pisanych z lat 1319-1320, jego związek z Benedyktami z Tyńca oraz podkreślano fakt jego skutecznej obrony w czasie najazdu Węgrów na Podkarpacie  w roku 1474.  Już w XIX wieku zamek był kompletną ruiną, z widocznymi tylko fragmentami bramy wjazdowej oraz baszty okrąglej, stąd nie był znany dokładny obrys zamku i  jego wewnętrzne rozplanowanie.

Dziś, dzięki wieloletnim badaniom archeologicznym prowadzonym w latach 2010-2018 przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i współpracujące z nim osoby oraz  instytucje, nie tylko został w pełni rozpoznany narys zamku ale też  nieco inaczej spojrzeć możemy na pewne wydarzenia z nim związane. W obrębie całego zamku rejestrowano ślady potężnego pożaru związanego z najazdem Węgrów na Podkarpacie w roku 1474 i w tym kontekście dziwnym wydawał się przekaz Jana Długosza o skutecznej obronie zamku w owym czasie. Odpowiedź na ten dylemat uzyskaliśmy dopiero w ostatnim sezonie badań, odkrywając na sąsiednim wzgórzu potężną wieżę o murach czterometrowej grubości.

O tych i innych ciekawych efektach badań archeologicznych oraz równolegle prowadzonych pracach konserwatorskich opowie mgr Antoni Lubelczyk, archeolog Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w prezentacji nt. „Zamek Golesz dawniej i dziś” , na którą serdecznie zapraszamy 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 18:00 do Muzeum Regionalnego w Jaśle.