Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz Muzeum Regionalne w Jaśle serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z dr. Hubertem Ossadnikiem autorem publikacji „Miedzy Osławą, a Jasiołką. Łemkowszczyzna wschodnia w latach 1918-1939”, które odbędzie się 16 listopada (czwartek) 2023 r. o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym w Jaśle, ul. Kadyiego 11. Wstęp wolny. W trakcie spotkania będzie możliwy zakup książki.

 W recenzji ww. publikacji prof. dr hab. Rościsław Żerelik napisał:

„Jest to przede wszystkim pierwsza monografia poświęcona dziejom wschodniej Łemkowszczyzny w okresie międzywojennym. Wykorzystanie w badaniach mało znanych kwestionariuszy sanockiego Inspektoratu Szkolnego z połowy lat 30. XX wieku pozwala nam widzieć wieloaspektowy świat Łemków oczyma ówczesnych nauczycieli wiejskich, wprawdzie przede wszystkim już Polaków, ale przecież znających środowiska wiejskie i – może poza sferą polityczną – oddających wiarygodnie realia tego czasu.”

 Dr. Hubert Ossadnik jest historykiem, regionalistą, kustoszem dyplomowanym w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przewodnikiem beskidzkim, autorem licznych publikacji, a w obszarze jego zainteresowań znajdują się kwestie mniejszości narodowych. Podczas spotkania podzieli się swoją wiedzą zdobytą podczas dotychczasowych studiów i badań dotyczących terenu wschodniej Łemkowszczyzny. Przybliży obecnym na spotkaniu autorskim informację o Łemkowszczyźnie – jej zasięgu, historii, a także o kulturze materialnej i niematerialnej ludności łemkowskiej. Podczas spotkania prelegent przedstawi archiwalne fotografie etnografa prof. Romana Reinfussa wykonane na terenie Beskidu Niskiego oraz Bieszczadów w okresie międzywojennym.