Z okazji 50 – lecia Muzeum Regionalnego w Jaśle w wakacyjne wtorki, w siedzibie placówki odbywać się będą nieodpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

„SPOTKANIA Z ETNOGRAFIĄ” a ściślej ze sztuką typu ludowego.

Aby zrozumieć sztukę ludową trzeba umieć rozróżnić kilka wydawałoby się bliskoznacznych pojęć określających zupełnie inne zjawiska. Dlatego też, podczas oprowadzania po przebudowanej Sali Etnograficznej, dzieci będą mogły dowiedzieć się m.in. czym była sztuka ludowa. Jaka jest różnica pomiędzy twórcą a odtwórcą, artystą ludowym a rzemieślnikiem. Co oznaczają określenia: amator, samouk, kim był artysta samorodny, a kogo nazywano prymitywistą. Co określają pojęcia takie jak kultura ludowa, kultura chłopska, ludowość, folklor. Czym była Cepelia, czym jest rękodzieło, jak definiuje się „kicz” i czy poprawne jest łączenie go ze sztuką ludową, oraz współczesną sztuką typu ludowego.

Ponadto dzieci będą miały możliwość spotkania współczesnych jasielskich rękodzielników, którzy prowadzić będą tegoroczne wakacyjne warsztaty.

Oto nasze propozycje:

9 lipca, godz. 11:00 – Znana jasielska rękodzielniczka Pani Alicja Antonik, uczyć będzie technik filcowania włókien i tworzenia z nich motywów kwiatowych do wykonywanych na zajęciach zawieszek typu ludowego.

16 lipca, godz. 11:00 – Pani Alicja Antonik przekazywać będzie umiejętność tworzenia kwiatów z bibuły i krepiny. Kwiatki tego typu były niegdyś głównym elementem ludowych palm i ozdobnych pająków wzbogacających wnętrza wiejskich chałup.

23 lipca, godz. 11:00 – Etnograf MRJ Pani Adrianna Napiórkowska – Bek, poprowadzi warsztaty ceramiczne na których dzieci będą miały możliwość stworzenia naczyń typu ludowego, takich jak dwojaki i trojaki lub innych dowolnych figur nawiązujących tematycznie do regionalnych form i wzorów ludowych.

30 lipca, godz. 11:00 – Znany i ceniony jasielski rzeźbiarz, Pan Adam Rąpała zdradzi tajniki pracy z drewnem, przy czym dzieci będą mogły spróbować swoich szans na łatwiejszym w obróbce materiale, przy użyciu bezpiecznych narzędzi.

6 sierpnia, godz. 11:00 – Proponujemy zajęcia rękodzielnicze z Panią Alicją Antonik, która w łatwy i przystępny sposób nauczy dzieci techniki szydełkowania serwetek, kwiatków z wełny, moliny, kordonka ect…

13 sierpnia, godz. 11:00 – Uczyć się będziemy różnych technik haftowania, w tym techniki haftu krzyżykowego.

27 sierpnia, godz. 11:00 – Odbędzie się ostatnie wakacyjne spotkanie z ceramiką. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję przekuć motywy z własnej, bogatej wyobraźni w małe gliniane arcydzieła.

 

Serdecznie zapraszamy.