I Cel konkursu:

 • Kultywowanie i propagowanie tradycji wielkanocnych charakterystycznych dla regionu.
 • Uświadamianie miejscowej społeczności wartości integracyjnej tychże obrzędów, ich uniwersalnej symboliki i zarazem odrębności.
 • Rozwijanie więzi międzypokoleniowych.
 • Pobudzenie wyobraźni uczestników i wzbudzenie w nich pasji tworzenia tradycyjnych pisanek, pająków, palm i wypieków wielkanocnych.

II Organizator konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Jaśle, ze współudziałem Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle (dotyczy to II kategorii konkursowej – na najładniejszą tradycyjną bądź współczesną pisankę oraz na tradycyjny pająk, palmę lub inną pracę, jak serwetki, obrusy ect…
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Jasła.

III Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Jasła i okolic: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zgłoszenia [dostępne w załączniku] należy czytelnie wypełnić drukowanymi literami i dostarczyć do siedziby muzeum. Spisane wywiady i wykonane pisanki ect… składamy do 9 kwietnia do godziny 14:00. Natomiast wypieki wyłącznie 14 kwietnia (od 10 do 14:00) lub w dzień rozstrzygnięcia konkursu (15 kwietnia, od godz. 7:00 do godz. 9:00).
 2. Dozwolone jest zgłoszenie się w kilku kategoriach jednocześnie, przy czym jedna osoba możne zgłosić maksymalnie jeden przedmiot konkursowy w jednej kategorii.
 3. Konkurs dotyczy trzech kategorii:
  A) NAJCIEKAWSZY WYWIAD jest to oferta głównie kierowana do młodzieży. W przypadku starszych konkursowiczów, mogą to być spisane WSPOMNIENIA dotyczące obrządku wielkanocnego.

Jest to więc konkurs stricte etnograficzny, po pierwsze ze względu na  tematykę „tradycji wielkanocnych” ziemi jasielskiej, po drugie z powodu etnograficznej metodologii pozyskiwania informacji w formie wywiadów, które będą jednocześnie przedmiotem ocen w konkursie.

W założeniu uhonorowana ma być najciekawsza spisana rozmowa z osobą starszą: babcią, dziadkiem, sąsiadką ect… dotycząca tradycji wielkanocnych regionu Jasielskiego.

W wywiadzie tym uwzględnione powinny być przygotowania do Wielkanocy.

– „Wielki Post Wielkanocny”;

– „Obrzędy przywoływania wiosny”;

-„Czas świąteczny Wielkanocy” (Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, Wielka Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny).

Te same kryteria dotyczą indywidualnie spisywanych wspomnień. Oprócz wymaganej pisemnej wersji tychże wywiadów i wspomnień, mile widziane są ich audiowizualne wersje (CD/DVD).

        B) PISANKI tradycyjne i współczesne, oraz inne ozdoby świąteczne tj. tradycyjne pająki wielkanocne i tradycyjne palmy, tradycyjne – wyplatane z wikliny koszyki, serwetki, obrusy oraz inne tradycyjne prace plastyczne nawiązujące do tematyki wielkanocnej. Propozycja ta kierowana jest do dzieci, młodzieży a także do wszystkich dorosłych artystycznych dusz regionu jasielskiego. Mile widziane są prace wykonane zespołowo, szczególnie prace rodzinnie.

Zależy nam głównie na pisankach i ozdobach z naturalnych materiałów np. pisanki na naturalnych wydmuszkach, czy pająki ze słomy. Ozdoby te powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych dekoracji ludowych, wykonywanych na święta Wielkiej Nocy. Powinny to być przedmioty ręcznie robione zróżnicowanymi metodami, z wykorzystaniem ludowych wzorów zdobniczych, nawiązujących do motywów roślinnych (bazie) i zwierzęcych (bociany), ogólnie do ludowych zwiastunów wiosny. Przedmioty konkursowe powinny być staranie wykonane z naturalnych surowców: ze słomy, suszek roślin, papieru, bibuły, przy użyciu naturalnych nici, włóczki, sznurków lnianych, konopnych, materiałów krawieckich i drucików (bez plastikowej obudowy). Mile widziane są również elementy ceramiki, kamyki, kawałki szkła i metalu (obłego-bez zaostrzonych brzegów), czy drewna. Mogą to być prace wykonane szydełkiem, szyte igłą, robione na drutach, jak ażurowe serwetki i obrusiki, a także prace wyszywane na płótnie, rzeźbione w drewnie, tworzone z gliny, malowane na  szkle lub drewnie w postaci obrazków, czy ludowych wycinanek z papieru. Przede wszystkim, każdy wykonany przedmiot musi być trwały, a więc dobrze spleciony, zszyty, związany. Pomijamy więc surowce typu masa solana itp… Ponadto, wszelkie sztuczności, typu plastikowe wstążki, sznurki, styropian, cekiny, nienaturalne piórka, a także prace z dużą ilością brokatu będą najniżej oceniane.

     C) TRADYCYJNE REGIONALNE WYPIEKI WIELKANOCNE jak:

Mazurki, Baby Wielkanocne i Baranki.          

Jest to kategoria dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dedykowana w szczególności „Kołom Gospodyń Wiejskich”, rodzinom wspólnie piekącym na święta i ogólnie wszystkim miłośnikom tradycyjnych wypieków.

Wymagane jest przyrządzenie tradycyjnych Mazurków, Babek czy wypieków obrzędowych jak np. Baranki Wielkanocne. Produkty te po uhonorowaniu zwycięzców konkursu będą degustowane przez uczestników wszystkich kategorii. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie i dostarczenie Mazurka, Baby Wielkanocnej czy innego tradycyjnego wypieku 14 kwietnia do 14:00 i 15 kwietnia do godz. 9:00, do siedziby muzeum. Zgłoszone do konkursu ciasta powinny zostać zaprezentowane na tacy lub na innej stabilnej podstawie. Każde ciasto powinno posiadać swoją metryczkę z opisem zawierającym nazwę ciasta. Do ciasta wymagany jest dodatkowo załącznik w postaci spisanego ręcznie przepisu (skład i sposób przygotowania wypieku). Najbardziej interesują nas przepisy tradycyjne czyli takie, które przekazywane były w danej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Spisany przepis podobnie jak ciasto podlegać będzie ocenie.

IV Kryterium oceny prac:

 1. Organizatorzy do oceny prac powołują Jury, w składzie którego zasiadały będą osoby związane z kulturą i sztuką.
 2. Wszystkie oceniane prace będą anonimowe.
 3. Jury posiłkować się będzie formularzami z tabelami zawierającymi punktację za konkretne cechy konkursowego przedmiotu.
  A) Wywiad/Wspomnienie dotyczące obrządku wielkanocnego;

Wywiady powinny dotyczyć – przygotowań do Wielkanocy, aż po Poniedziałek Wielkanocny. Wywiady te powinny być spisane na arkuszach A 4, czcionką 12. Dodatkowe punkty przyznawane będą osobom, które uwiecznią tenże wywiad na CD/DVD w formie ścieżki dźwiękowej bądź filmu, tak więc oprócz wydrukowanych wywiadów mile widziane są płyty z nagraniami.

          B) Tradycyjne i współczesne ozdoby świąteczne, nawiązujące do dawnych tradycji ludowych;

Jury zwracało będzie uwagę na kreatywność autorów, oryginalność prac, oraz na nawiązania do tradycji a więc na regionalne wzory i wspomniane motywy ludowe. Wysoko punktowany będzie dobór wykorzystanych materiałów, a także wartość kompozycyjna całego przedmiotu, jego estetyka.

Ponadto, kategoria OZDOBY ŚWIĄTECZNE podzielona będzie na grupy wiekowe:

 1. dzieci do lat 8;
 2. dzieci od lat 9 do lat 13 lat;
 3. dzieci od lat 14 do lat 17;
 4. młodzież od lat 18 i dorośli;

W przypadku najmłodszych twórców [do lat 8], wysoko oceniana będzie ich pomysłowość. Ponadto do organizacji tej najbardziej złożonej kategorii konkursowej, organizowanej przez MRJ, przyłącza się Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle.

      C) Tradycyjne regionalne wypieki wielkanocne;

W tej konkurencji najistotniejsze będą walory smakowe, a także wygląd i prezentacja wypieku. Dodatkowe punkty przyznawane będą za ręcznie spisany tradycyjny przepis, oceniana będzie jego czytelność i styl, oraz ewentualne zdobienia, jak np. grafiki. Prosimy o zabezpieczenie tychże przepisów foliowymi koszulkami.

Prace które otrzymają najwięcej punktów zostaną nagrodzone. Nagrody i ewentualne wyróżnienia będą ufundowane przez MRJ i CITiK.

Decyzja  profesjonalnego JURY jest niepodważalna.

V Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 1. Prace konkursowe w II kategorii (pisanki, palmy i ozdoby) należy składać na adres: Muzeum Regionalne w Jaśle ul. Kadyiego 11, lub do placówki Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle ul. Sokola 8, 38 -200 Jasło. Natomiast spisane wywiady/wspomnienia i wypieki (I i III kategoria konkursowa) przyniesione być powinny do siedziby Muzeum Regionalnego.
 1. Do każdego wywiadu/wspomnienia, pisanki czy innej ozdoby świątecznej i wypieku musi być obowiązkowo dołączona wyraźnie wypełniona – karta zgłoszenia na konkurs dostarczona w kopercie. Jest ona dostępna do pobrania w załączniku, bądź do odebrania w siedzibie muzeum, pod wyżej wymienionym adresem.
 2. Termin składania prac mija 9 kwietnia 2019 roku, o godzinie 14:30. Natomiast konkursowe wypieki, można składać 14 kwietnia od 10:00 do 14:00, oraz 15 kwietnia od godz. 07:00 do godz. 09:00 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jaśle.

VI Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w każdej wymienionej kategorii oraz dyplomów, odbędzie się 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:30 w Muzeum Regionalnym w Jaśle.

VII Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie konkursowe wywiady i wspomnienia, przechodzą na własność muzeum. Przechowywane będą w archiwum etnograficznym.
 2. Nagrodzone oraz wyróżnione prace plastyczne przechodzą na własność MRJ. Ponadto eksponowane będą w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jaśle do końca maja na wystawie czasowej.
 3. Wszystkie przepisy kulinarne dotyczące konkursowych wypieków, przechodzą na własność Muzeum Regionalnego w Jaśle.
 4. Wskazane prace nienagrodzone zostaną przekazane Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, gdzie w siedzibie placówki będą eksponowane do końca kwietnia i będą dostępne do odbioru od pierwszego maja 2019 roku w siedzibie CITiK. Reszta nienagrodzonych prac dostępna będzie do odbioru już w dzień rozstrzygnięcia konkursu (15 kwiecień).
 5. Ze względu na mnogość kategorii konkursowych, w każdym wyłonionym przedziale wiekowym wybrany zostanie jeden zwycięzca, przyznawane będą także wyróżnienia.
 6. Ciasta biorące udział w konkursie po ocenie zostaną oddane do degustacji.
 7. Szczegółowych Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Muzeum Regionalnego w Jaśle.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestników na stronie – muzeumjaslo.pl oraz w materiałach promocyjnych i prasowych.

Wszystkie kwestie nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator

Załączniki: