W sprzedaży ukazało się właśnie kolejne wydawnictwo pod redakcją Zdzisława Świstaka „Przywrócić przeszłość dawnego Jasła”. Bogato ilustrowana pozycja pokazuje historię miasta i przybliża jego wygląd i różne aspekty funkcjonowania od powstania aż do tragicznego zburzenia przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Zdzisław Świstak od lat pozostaje wierny wyznawanej zasadzie, którą otwiera album, a która mówi o tym, że  „zachowanie przeszłości Jasła i jej przywracanie jest obowiązkiem wstępującego pokolenia jaślan”. Temu właśnie służy kolejna przygotowana przez niego propozycja. Wydawnictwo świadczy o tym jakie było kiedyś nasze miasto, ale też przywraca to co dawne do życia dzisiaj. Czyni to za pomocą licznych obrazów pokazujących przeszłość, ale też śledzi jej szczątki obecne we współczesności, a nawet sięga po nowe formy przekazu, jakim jest np. rysunek komiksowy.

Treść wydawnictwa podzielono na rozdziały tematyczne. Przedstawiają one różne aspekty funkcjonowania miasta: historia powstania i rozwój, architektura, Rynek, kościoły, gimnazjum, kolej, ale też organizacje niepodległościowe, życie gospodarcze i społeczne. Ciekawym dodatkiem są „Rozmaitości jasielskie”, czyli zbiór ciekawostek, niekiedy mniej znanych współczesnym mieszkańcom Jasła. Jest to bardzo solidna porcja wiedzy na temat miasta, ale też sporo ilustracji: reprodukcje map, fotografii, pocztówki, którym poświęcono spory, osobny rozdział, prace plastyczne dawne i współczesne. Dokumentacja fotograficzna pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle, Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz od osób prywatnych. Na uwagę zasługują piękne współczesne zdjęcia jasielskiej nekropolii autorstwa Tomasza Kasprzyka. Ciekawym elementem jest rysunek komiksowy.

Z skład zespołu redakcyjnego weszli: Eugeniusz Bieniek, Antoni Bosak, Barbara Czajka, Andrzej Gawlewicz, Wiesław Hap, Tomasz Kasprzyk, Jerzy Ruciński, Alfred Sepioł, Zdzisław Świstak, Henryk Zych. Opracowaniem graficznym i przygotowaniem do druku zajął się Mieczysław Wieteska, miłośnik starej jasielskiej fotografii.

Zdzisław Świstak, historyk, nauczyciel, pracownik muzealny, badacz historii regionu, autor wielu wystaw, autor lub współautor ok. 300 publikacji, w tym ponad 50 wydawnictw książkowych o tematyce historycznej, religijnej i patriotycznej. Wielokroć odznaczany: m.in. Złoty Krzyż Zasługi,  odznaka „Za Zasługi dla Oświaty”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Miasta Jasła”.

Zdzisław Świstak „Przywrócić przeszłość dawnego Jasła”, Jasło 2021, 269 str., nakład 300 egz., ISBN: 978-83-61984-37-5, cena: 89 zł. Do nabycia u wydawcy: „Karpaty” Jasło ul. 3-go Maja 39