W czwartek, 8 listopada 2018 roku w Muzeum Regionalnym w Jaśle odbyło się spotkanie połączone z promocją książki o. dr. hab. Zdzisława Gogoli Niezłomni ziemi jasielskiej. Spotkanie składało się z dwóch części: wykładu na temat aparatu represji w Polsce po 1944 roku oraz dyskusji wokół najnowszej publikacji o. Gogoli. Autor książki pochodzi z Ołpin, jest franciszkaninem konwentualnym i profesorem nadzwyczajnym Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W pierwszej części Gość nakreślił sytuację polityczną i funkcjonowanie aparatu represji w Polsce komunistycznej, w sposób szczególny skupiając się na działaniu służb wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego, ale także żołnierzy polskiego ruchu oporu.

Druga część to dyskusja, która dotyczyła głównie książki Niezłomni ziemi jasielskiej. Publikacja jest zbiorem kwestionariuszy osobowych członków organizacji Wolność i Niezawisłość. Autor omówił cele wydania tej książki i problemy z tym związane.

Spotkanie zgromadziło około 60 osób a wszyscy zainteresowani mogli nabyć publikacje o. Gogoli. Książkę Niezłomni ziemi jasielskiej można kupić w cenie 40 zł w Muzeum Regionalnym w Jaśle.

Przemysław Misiołek MRJ
zdjęcia Jagoda Trześniowska MRJ