15 marca zapraszamy do udziału w wydarzeniach inaugurujących obchody 80 rocznicy wysiedlenia i zburzenia Jasła. O godz. 12 w Jasielskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z „historią Jasła”, natomiast na godz. 18 zaplanowano premierę filmu dokumentalnego „JASŁO 44”. Ze względu na duże zainteresowanie zapraszamy naszych mieszkańców na dodatkowy bezpłatny pokaz filmu o godz. 20.30 również do JDK. Wejściówki dostępne będą w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle od 5 marca br. do wyczerpania miejsc.

Dla wszystkich chętnych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w pokazie filmu w dniu inauguracji, Muzeum Regionalne w Jaśle przygotowało dodatkowe pokazy filmowe w swojej siedzibie – szczegóły na plakacie.

Dodatkowo od 15 marca na terenie miasta pojawi się również wystawa plenerowa oraz banery, na których prezentowane będą dawne fotografie miasta.

Premiera filmu „Jasło 44” inauguruje bolesną dla miasta rocznicę. Kolejne, organizowane w ciągu całego roku wydarzenia kulturalne, wystawy, prelekcje czy dyskusje, mają pomóc zrozumieć i docenić, szczególnie młodszym pokoleniom jaślan, trudne momenty z historii miasta. W organizację kolejnych wydarzeń włączyły się organizacje, instytucje oraz placówki funkcjonujące na terenie miasta. O zaplanowanych działaniach będziemy informowali na bieżąco.

Wydarzenie „Jak Feniks z popiołów – inauguracja obchodów 80. rocznicy wysiedlenia i zburzenia Jasła” odbędzie się w ramach przedsięwzięcia „Miasto to Ja”, w związku z realizacją projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Realizatorem zadania jest Muzeum Regionalne w Jaśle im. Stanisława Kadyiego. Celem zadania jest wzmacnianie wśród mieszkańców poczucia bycia częścią jasielskiej wspólnoty samorządowej (zgodnie z hasłem Miasto Jasło – to Ja), zwiększenie liczby osób utożsamiających się z Jasłem, dumnych z pochodzenia z Jasła, jego dziedzictwa kulturowego i historii, pobudzanie związków emocjonalnych z miastem, a także podniesienie aktywności mieszkańców poprzez bezpośredni udział w wielu wydarzeniach, w tym również tych upamiętniających ważne wydarzenia z historii naszego miasta.