W czwartek 11 listopada obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 124 latach niewoli. Data nawiązuje do podpisania rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918 r kończącego I wojnę światową oraz przekazaniu przez Radę Regencyjną, organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, władzy wojskowej i naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później powierzono mu także władzę cywilną. Późniejszy naczelnik stał się symbolem zbrojnej walki o niepodległość.

Z tej okazji prezentujemy Państwu srebrną monetę okolicznościową z 1934 roku upamiętniającą 20. rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów.

Na awersie w centralnym punkcie przedstawiony jest orzeł legionowy wzorowany na orzełkach z czapek legionistów, otoczony napisem RZECZPOSPOLITA POLSKA, u dołu napis 5 ZŁOTYCH 5.

Na rewersie umieszczono lewy profil marszałka Józefa Piłsudskiego, u dołu z lewej strony, poniżej brody, herb Kościesza znak mennicy w Warszawie, z prawej strony data 1934. Wzdłuż obrzeża, pod profilem słabo widoczne nazwisko projektanta Stanisława Ostrowskiego.

Monetę wybito w srebrze próby 750, na krążku o średnicy 28 mm, masie 11 gramów, z rantem ząbkowanym, w nakładzie 300 000 sztuk.