Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał dotacje w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazł się również ten złożony przez nasze muzeum. Projekt o nazwie „Konserwacja wybranych obrazów Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle” uzyskał dofinansowanie Ministra w kwocie 37 500 zł. i muzeum przystępuje do jego realizacji.

Planowane działania to konserwacja i przywrócenie walorów wystawienniczych wybranym obrazom olejnym Ignacego Pinkasa, urodzonego w Jaśle artysty malarza i legionisty. Część z nich pochodzi z kolekcji Zygmunta Steinmassela, przyjaciela Pinkasa z czasów Legionów i została przekazana przez jego spadkobierców jako darowizna dla muzeum w grudniu 2019 roku. Wszystkie wymagają gruntownej konserwacji, która powstrzyma proces degradacji i zapobiegnie nieodwracalnym uszkodzeniom. Efektem prac konserwatorskich będzie przywrócenie walorów ekspozycyjnych obiektom, które docelowo będą prezentowane w nowych, przebudowanych przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Jaśle (przebudowa budynku jest aktualnie realizowana w ramach projektu dofinansowanego z UE). Zadanie uwzględnia również digitalizację zakonserwowanych obiektów oraz produkcję krótkiego filmu dokumentalnego o Ignacym Pinkasie, który zostanie zamieszczony na kanale filmowym Youtube Muzeum.

Obrazy przeznaczone do konserwacji to obrazy olejne na tekturze. Wszystkie obiekty wymagają zabiegów konserwatorskich. Lica i odwrocia pokryte są warstwą kurzu i brudu. Występują  plamy (ślady) powstałe w wyniku dotykania obiektów brudnymi palcami, zaplamienia. Dodatkowo prace mają liczne uszkodzenia mechaniczne warstwy malarskiej tj. zadrapania, rysy, odspojenia i wykruszenia. Uszkodzone są też  podłoża tekturowe np. załamania narożników, deformacje, odspojenia i wykruszenia warstwy malarskiej. Konserwacja obiektów ma za zadanie ustrzec wybrane prace przed postępem degradacji i zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom.

Ignacy Pinkas (1888–1935) to malarz legionista urodzony w Jaśle. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni Stanisława Dębickiego i Jacka Malczewskiego. W 1914 wstąpił do Legionów. W 1919, jako rysownik i malarz, towarzyszył dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego w Wilnie. W 1920 Pinkas powrócił do Krakowa. W 1928 był ponownie w Wilnie malując obrazy, których kolekcję zatytułowaną “Wilno” ofiarował w 1929 Józefowi Piłsudskiemu. Obrazy te wisiały w gabinecie Marszałka w Belwederze. Przypuszczalnie w tym okresie (1928–30) wyjechał też do Sulejówka, celem sportretowania Piłsudskiego. W 1929 wydał tekę autolitografii zatytułowaną Wilno. W 1933 został członkiem zorganizowanej przy Związku Legionistów na Wawelu grupy artystów pod nazwą Sekcja Plastyków Związku Legionistów w Krakowie i brał udział w Historycznej Wystawie Legionów Polskich tej Sekcji w 1934 w Muzeum Narodowym w Krakowie. W tym samym roku otrzymał nagrodę na I ogólnopolskim Salonie w Krakowie. Pod koniec życia wydał tekę „Kraków w dziesięciu autolitografiach barwnych Ignacego Pinkasa”, przedstawiającą charakterystyczne zabytki Krakowa. Ignacy Pinkas zmarł w Krakowie 3 sierpnia 1935 i został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Pozostawił po sobie obrazy o tematyce legionowej, widoki miast i krajobrazy (Wilno, Kraków, Warszawa, Praga, Lwów, Gdańsk), bardzo liczne portrety oraz sceny rodzajowe z życia rybaków i obrazy dekoracyjne przedstawiające kwiaty. Dorobek artystyczny Pinkasa zgromadziły głównie Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie oraz Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. W 1996 roku Maria Wolna, pasierbica artysty, przekazała w darze dla Muzeum Regionalnego w Jaśle spuściznę po malarzu. W 2019 roku muzeum wzbogaciło się o kolejny dar, obrazy z kolekcji Zygmunta Steinmassela, przyjaciela Pinkasa z czasów Legionów, które zostały przekazane przez jego spadkobierców. Wszystko to sprawia, że jasielska kolekcja prac Ignacego Pinkasa, wzbogacana systematycznie zakupami, jest największą kolekcją tego malarza wśród polskich muzeów i jednocześnie jest wyróżnikiem dla tej instytucji.

Projekt „Konserwacja wybranych obrazów Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Wspieranie działań muzealnych