Muzeum Regionalne w Jaśle uzyskało po raz kolejny ministerialne dofinansowanie na konserwację starodruków z kolekcji dra Kadyiego. Przyznana kwota wsparcia  jest niższa od wnioskowanej, dlatego z planowanych początkowo 10 wolumenów, konserwacji poddane zostanie ostatecznie 6 pozycji. Są to najstarsze starodruki w muzealnych zbiorach, pochodzące z lat 1536 – 1590, głównie druki sakralne tj.:

– Aristoteles, Ethicorum ad Nicomachum…, Lipsk 1590 r.,

– Biblia to jest Kxięgi starego y nowego zakonu…, tzw. Biblia Leopolity, Kraków 1577 r., drukarnia Mikołaja Szarffenbergera,

– Martin Luther, Der Zweltte und letzteTeilder Bucher.., Wittenberga 1559 r., druk Hans Luft

– Petrus a Bella Pertica, Petride Bella Pertica Jureconsulti Gallorum…, Lion 1536 r.,druk Melchior i Gaspar Trechsel

– Theophilactus, Theophilacti Archiepiscopi Bulgariae in quatuor Evangelia enarrationes…,Paryż 1546 r.,

 – Jakub Wujek, Postille Catholiczney Część Trzecia…, Kraków 1575 r.,

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, muzeum zleciło wykonanie ekspertyz konserwatorskich oraz  opracowanie programów niezbędnych prac przygotowanych osobno dla każdego z obiektów przez dyplomowanego konserwatora zabytków z papieru i skóry. Muzeum nie posiada własnej pracowni konserwatorskiej ani wykwalifikowanej kadry, dlatego współpracuje z konserwatorami zewnętrznymi, dlatego konserwacja obiektów zostanie zlecona podmiotowi zewnętrznemu. Zaplanowana konserwacja przywróci walory estetyczne i umożliwi bezpieczną ekspozycję obiektów.