Oprócz budowy połączeń kolejowych z Jasła do Rzeszowa oraz w stronę Stróż i Krosna pod koniec XIX w., planowano także połączyć nasze miasto z Dębicą oraz z Konieczną – skąd w przyszłości miał prowadzić szlak kolejowy dalej na południe.

Prezentujemy wycinek prasowy z „Gazety Lwowskiej” (1887, nr 157), w którym przedstawiono opis pierwszych działań związanych z budową kolei Jasła wzdłuż doliny Wisłoki. Fragment pochodzi ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Osoby zainteresowane dziejami węzła kolejowego w Jaśle oraz historią powstawania połączeń kolejowych z Jasła – także tych niezrealizowanych – zachęcamy do przeczytania artykułu Mateusza Kłosowicza „Węzeł kolejowy Jasło 1884-1914. Powstanie, funkcjonowanie i rozwój przestrzenny”. Znajduje się on w publikacji „Jasło. Szkice do portretu miasta i regionu” pod red. Kamila Ruszały, która została wydana przez Muzeum Regionalne w Jaśle i Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”. Książkę można zakupić w Muzeum Regionalnym w Jaśle (ul. Wincentego Pola 41).