W sobotę 16 listopada 2019 r. jasielskie muzeum miało wielką przyjemność gościć Pana Pawła Woźniaka geo-edukatora, pracownika Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, prywatnie wielkiego fana „Gwiezdnych Wojen”.   Pan Paweł w przystępny i fascynujący sposób przybliżył słuchaczom czym jest paleontologia czyli „nauka z pogranicza biologii i geologii, zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości”(https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleontologiae). Wspaniale skonstruowana prelekcja rozszerzona została przez prezentacje wybranych skamieniałości z kolekcji muzeum jasielskiego. Na zakończenie wykładu słuchacze mogli sfotografować się z bohaterem wieczoru w stroju Lorda Vadera, co tylko uatrakcyjniło to spotkanie.

Paleontologia z Pawłem Woźniakiem jest prosta, łatwa i przyjemna.

Dziękujemy Panu Pawłowi Woźniakowi za interesujące spotkanie i wszystkim którzy przyczynili się do  realizacji tego niezapomnianego wydarzenia: GC Jasło Team, Urząd Miasta w Jaśle, Centrum Informacji  Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle.