660 AHSiD – Bilet pamiątkowy z uroczystości nadania sztandaru dla Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle, 1966 r.