468 AH, Jan Wodyński, Fragment Jasła, olej na dykcie, 193, 23 x 34 cm

Opis

Konserwacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2022