4419 AHSiD – Zaproszenie na uroczystość wręczenia sztandaru dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1978 r.