4324 AHSiD – Zaświadczenie dla Wilhelma Dubińskiego wydane przez płk. Józefa Hallera, 1916 r.