3360 AHSiD – List Ignacego Solarza do Władysława Wójcika – prezesa mleczarni w Ołpinach, 1928 r.