2715 AHSiD – List Stanisława Kadyiego do kierownika Muzeum Regionalnego w Jaśle Eugeniusza Bieńka będący zapowiedzią przekazania swoich zbiorów dla Muzeum Regionalnemu w Jaśle.