2702 Etnografia – Patelnia z gliny, wykonana przez Mariana Biernackiego, z Kłodawy w latach 60 – tych XX w., dł. 32 cm, śr. 20,5 cm -min