2496 AHSiD – Pismo wicewojewody krakowskiego Piotra Małaszyńskiego do starosty jasielskiego Juliusza Marosániego informujące o śmierci i pogrzebie Administratora Apostolskiego dla Łemkowszczyzny ks. dr Bazylego Maściucha.