134 AF Jasło, Fotokopia pochwały dla Ignacego Łukasiewicza wydanej przez Towarzystwo Rolnicze w Krakowie 1858 r.