Muzeum Regionalne w Jaśle, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Związek Sybiraków Koło w Jaśle zapraszają na wystawę „Sybiracy – Zesłańcy – Deportowani”, która będzie czynna od 13 V do 30 VI 2019 r. w budynku dworca PKP w Jaśle (ul. Metzgera) – szczegóły na plakacie.

Tematem ekspozycji są losy zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego. Poza informacjami o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768–1956 zamieszczono materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim i powiecie jasielskim, które były deportowane lub internowane w ZSRS. Na kilkunastu planszach zaprezentowano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona jest działalności Związku Sybiraków oraz staraniom o zachowanie pamięci o „Golgocie Wschodu”.

Wystawa przygotowana przez rzeszowski oddział IPN (której autorami są Ewa Dziobak, Bogusław Kleszczyński i Katarzyna Kyc) jest wzbogacona o materiały opracowane przez Mariusza Świątka, które prezentowane były podczas Dnia Sybiraka w 2016 r.

Muzeum Regionalne w Jaśle