Adam Mickiewicz urodził się 24.12.1798r. w Zaosiu koło Nowogródka. Jego ojcem był Mikołaj Mickiewicz, a matką Barbara z Majewskich.  Obydwoje wywodzili się z drobnej szlachty.  Adam studiował na Uniwersytecie Wileńskim.  W  1817r. wraz z przyjaciółmi założył Towarzystwo Filomatów.  W 1819r. ukończył studia i zaczął pracę jako nauczyciel w Kownie.  25.10.1824r. Mickiewicz opuścił Litwę, ponieważ został skazany na zesłanie w głąb Rosji.  Jednak dzięki staraniom przyjaciół w 1829r. opuścił ten kraj. Od 1832r. poeta mieszkał w Paryżu. W tym samym roku rozpoczął pracę nad „Panem Tadeuszem”. Dwa lata później ukazało się pierwsze wydanie epopei narodowej, a Mickiewicz ożenił się z Celiną Szymanowską.  Żona Adama zachorowała na chorobę psychiczną. Małżeństwo znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, więc artysta przyjął propozycję prowadzenia wykładów z literatury łacińskiej na uniwersytecie w Lozannie. W 1840r. wrócił do Paryża, gdzie wykładał literaturę słowiańską w College de France. Rok później poznał Andrzeja Towiańskiego, czyli mistyka.  Uznał go za  „męża bożego” . Przez jego fascynację, stracił pracę. W 1848r. wyjechał do Lombardii, gdzie brał udział w tworzeniu legionu polskiego. Wkrótce później zmarła jego żona. Po wybuchu krymskiej , wyjechał do Turcji, aby tam organizować kolejny legion polski. Adam Mickiewicz zmarł 25.11.1855r., a w 1890r. jego prochy zostały sprowadzone do Polski.  Tam zostały złożone w krypcie na Wawelu.