31 lipca przypada rocznica urodzin Jana Wodyńskiego, pochodzącego z Jasła artysty malarza i wykładowcy akademickiego. Z tej okazji prezentujemy wybrane fotografie przekazane muzeum w darze przez bratanka artysty, Bartłomieja Wodyńskiego, któremu zawdzięczamy też bogatą kolekcję prac malarza przekazaną do naszych zbiorów w 2018 roku.

Jan Wodyński urodził się w Jaśle 31 lipca 1903 roku. Tutaj spędził pierwsze lata. W gimnazjum jego nauczycielem rysunków był artysta malarz Apolinary Kotowicz, a tematem pierwszych prac były często pejzaże okolic Jasła. Studiował w Krakowie, a później w Warszawie u prof. Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego, którego został następnie asystentem. W 1939 wyjechał jako stypendysta w podróż do Francji i Włoch. Uprawiał malarstwo sztalugowe oraz ścienne. W latach trzydziestych pracował przy realizacji polichromii starych kamieniczek m.in. na lubelskim Rynku. Po wojnie zaangażował się w rozbudowę szkolnictwa artystycznego, był współorganizatorem i wykładowcą Szkoły Sztuk Plastycznych w Katowicach i w Toruniu, a następnie w Gdańsku i Warszawie. Pozostał jednak związany z Jasłem. Przebywał w nim podczas wojny, wielokrotnie przyjeżdżał do rodziny i planował powrócić. W 1973 urządził tu dużą wystawę. Artysta zmarł 23 czerwca 1988 roku.