Doktor nauk medycznych, kolekcjoner, paleontolog, Honorowy Obywatel Miasta Jasła, tak pokrótce można opisać postać doktora Stanisława Kadyiego. Urodził się w Jaśle 13 stycznia 1900 roku jako trzeci syn Marii (z domu Chowanetz) i Józefa Kadyiów. Tradycje kolekcjonerskie, szacunek i pasja do przeszłości oraz zainteresowania przyrodnicze i paleontologiczne były obecne w rodzinie Stanisława od pokoleń. Jego ojciec Józef był doktorem nauk medycznych oraz dyrektorem jasielskiego szpitala, brat ojca Henryk profesorem anatomii a starszy brat Stanisława Zdzisław doktorem nauk medycznych.

Stanisław Kadyi wychowywał się i uczył w rodzinnym mieście Jaśle, uczęszczał do szkoły powszechnej a następnie do miejscowego gimnazjum, które ukończył w 1918 roku. Rok później jako ochotnik przez 2 lata odbywał służbę wojskową i walczył o wschodnie granice. Tradycje rodzinne oraz budowane od najmłodszych lat zamiłowanie przyrodnicze skłoniły Stanisława do podjęcia w 1921 roku studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Pięć lat później uzyskał stopień doktora wszech nauk lekarskich  i rozpoczął specjalizację okulistyczną w Klinice Okulistycznej w Krakowie, pod kierunkiem prof. Kazimierza Majewskiego. Jako stypendysta doktor Kadyi poszerzał swoją wiedzę naukową również podczas wyjazdów do Francji i Niemiec. Pracę w klinice w Krakowie ukończył w 1934 roku, i tego samego roku przeprowadził się do rodzinnego Jasła aby początkiem 1935 r. rozpocząć pracę w nowosądeckiej Ubezpieczalni Społecznej z siedzibą w Jaśle oraz Ubezpieczalni Społecznej w Krośnie.  Przed II wojną światową ożenił się z Janiną Niziołek (zm. 12 listopada 1969). Doktor Kadyi z pełną skrupulatnością i ofiarnością służył ludziom pomocą do 13.09.1944 roku, gdy nastąpiło wysiedlenie mieszkańców Jasła; wówczas przeniósł się do Gorlic gdzie również podjął pracę lekarską a następnie do Krosna, gdzie przez 9 lat prowadził poradnię okulistyczną. W 1954 roku wrócił do rodzinnego miasta i wznowił miejscową praktykę. Za swoją działalność okulistyczną został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Stanisław Kadyi umiera nagle 4 grudnia 1980 roku. Jako ostatni ze swojego rodu przekazuje budynek swojego domu oraz liczne kolekcje rodzinnemu miastu Jasłu oraz jego mieszkańcom. Zostaje pochowany na jasielskiej nekropolii w grobie rodzinnym.

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Regionalnego w Jaśle, które od zeszłego roku oficjalnie nazwane zostało imieniem doktora Stanisława Kadyiego. Nowe aranżacje ekspozycji sali sztuki i rzemiosła z licznymi zabytkami z kolekcji doktora oraz „gabinet kolekcjonera” z eksponatami między innymi z dziedzin paleontologii i numizmatyki pozwolą na zdobycie i poszerzenie wiedzy. Aplikacja multimedialna to nowe narzędzie dostępne dla zwiedzających, które pozwala bliżej poznać postać doktora Kadyiego.