Muzeum Regionalne w Jaśle od lat wspiera Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej użyczając lokalu i wspierając logistycznie w miarę swoich możliwości. Prezydium Zarządu Głównego ZIW RP, w 100-lecie swego istnienia, uhonorowało tę działalność MRJ przyznaniem medalu Krzyża 100 lat Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej.

        Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się 29.05.2019 r. na dorocznym spotkaniu członków ZIW RP o/Rzeszów, w budynku muzeum w obecności płk. Jana Nowakiewicza – prezesa zarządu ZIW RP okręg Rzeszów, płk Józefa Mroczka – zastępca prezesa ZIW RP okręg Rzeszów oraz członka zarządu krajowego ZIW RP, Barbary Kmieciak – kierownika biura, członków ZIW RP, burmistrza miasta Jasła Ryszarda Pabiana, przedstawiciela WKU mjr Krzysztofa Kowala oraz członków Rady Muzeum Felicji Jałosińskiej, Zbigniewa Dranki i Zbigniewa Pięty .

Muzeum Regionalne w Jaśle jest zaszczycone przyznanym wyróżnieniem.