Wakacje z Muzeum Regionalnym w Jaśle

Symbole Narodowe RP w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego  Symbole Narodowe RP.

Głównym celem projektu jest wystawa prezentująca symbole narodowe RP w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaśle i w zbiorach Kolekcjonerów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Numizmatycznym Oddział  w Jaśle. Do wystawy powstanie Katalog. W ramach projektu przewidziano również warsztaty, których celem jest popularyzacja wiedzy
o Symbolach Narodowych wśród mieszkańców Jasła i odwiedzających Muzeum Regionalne gości. W swym założeniu warsztaty mają nawiązywać do tradycji lokalnej. Między innymi uczestnicy warsztatów będą mogli wykonać sobie mini gobeliny w barwach biało czerwonych. W ramach projektu zakupiono dla uczestników krosna i wełnę. Symbolem Państwa Polskiego jest od średniowiecza Orzeł Biały. Muzeum posiada unikatową kolekcję orłów wojskowych i formacji mundurowych od połowy XIX do drugiej połowy XX w. Na potrzeby warsztatów zostały wykonane matryce, które są odwzorowaniem wybranych wizerunków orłów z kolekcji muzeum. Część matryc posłuży do wykonania podczas warsztatów odlewów gipsowych. Po pokolorowaniu i doklejeniu magnesu będą pamiątką dla uczestników. Dla bardziej wymagających uczestników przewidziano wykonanie odcisków orłów w glinie ceramicznej. Warsztaty w swej formie będą nawiązaniem do tradycyjnych form rzemiosła  ( tkactwo i garncarstwo ),  jakie rozwijały się
w Jaśle od średniowiecza do początków XX w.

Warsztaty prowadzone będą w każdy wtorek wakacji od godziny 11.00. Wstęp wolny