Obraz Pinkasa w pracowni konserwatorskiej. Fot. Piotr Pietrzak

Kolejna rocznica odzyskania niepodległości zachęca do przypomnienia sylwetek osób związanych z Jasłem, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jedna z nich był urodzony w 1888 r. w Jaśle artysta malarz Ignacy Pinkas.

Studiował w charakterze wolnego słuchacza na ASP w Krakowie. Uczęszczał na zajęcia do pracowni prof. Stanisława Dębickiego i Jacka Malczewskiego. W 1914 r. wstąpił do Legionów i przeszedł cały szlak bojowy I Brygady. W 1919 r. Pinkas wraz z dywizją gen. Żeligowskiego jako rysownik udał się do Wilna. Ignacy Pinkas zmarł na gruźlicę 3 sierpnia 1935 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Córka Ignacego Pinkasa, pani Maria Wolny, przekazała w 1996 r. do Muzeum Regionalnego w Jaśle obrazy i pamiątki rodzinne po artyście w tym archiwalne fotografie i dokumenty. Wiele z nich ilustruje służbę I. Pinkasa w Legionach. Muzeum Regionalne w Jaśle realizuje projekt „Konserwacja wybranych prac Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle”. W ramach projektu gruntownej konserwacji poddanych zostanie 12 prac artysty. Wśród nich autoportret w mundurze legionowym z 1916 r., olej na dykcie, 47×38,5

Pozostałe prace Ignacego Pinkasa, w tym te o tematyce legionowej można oglądać na stronie internetowej Muzeum w zakładce Zbiory.    

250

Projekt „Konserwacja wybranych prac Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”,