Od kilku miesięcy realizujemy zadanie „Kultura w sieci”. Projekt nosi tytuł „Zbiory Muzeum Regionalnego w Jaśle online”. Działania te są możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach zadania przygotowaliśmy profesjonalną dokumentację fotograficzną 1 000 wybranych eksponatów oraz nagraliśmy cykl filmów obrazujących bogatą kolekcję muzealną, przy współpracy z TRZNADEL MEDIA a także fotografem Michałem Szopą. Narratorami filmowych opowieści są: dyrektor MRJ Mariusz Świątek oraz pracownicy Muzeum: etnograf Adrianna Napiórkowska – Bek, archeolog: Joanna Pilszyk oraz historyk: Przemysław Misiołek. Na filmach tych uwieczniono sylwetki wybranych jasielskich artystów.

Ponadto opracowaliśmy cykl filmowych warsztatów tematycznych ściśle związanych z działaniami wybitnie uzdolnionych twórców ludowych i rękodzielników regionu. Z kamerą zawitaliśmy m.in. w progi rzeźbiarza ludowego Antoniego Bolka z Załęża, który gościł nas w swoim warsztacie. Miłym doświadczeniem był również wyjazd do Krzywej, gdzie swoją pasją: tworzeniem łemkowskich krywulek, podzieliła się z nami Łemkini Anna Dobrowolska. Kolejnym przystankiem w realizacji projektu były Szerzyny. Swoją trzydziestoletnią wiedzę dotyczącą wicia wieńców dożynkowych przekazali przyszłym widzom Sylwestra i Adolf Małek. Cykl w terenie zakończyliśmy u jaślanki Renaty Górki, która opowiedziała o tradycji wykorzystywania kwiatków z bibuły, począwszy od wielkanocnych palm, poprzez czepce weselne, aż po bożonarodzeniowe pająki. Część wymienionych pozycji ma charakter prezentacji/warsztatów.

Dzięki takim działaniom MUZEUM oraz przede wszystkim dzięki serdeczności samorodnych twórców i miłośników sztuki ludowej, którzy pragną dzielić się swoją pasją, z pewnością ocalimy od zapomnienia bogate tradycje regionu.

Relacje z pracy nad filmami oraz kadry z opracowywanych obecnie filmów obejrzeć można poniżej.