Tematem Konkursu były tradycje winiarskie regionu, rozwijające się od lat 80. ubiegłego wieku. Interpretacja konkursowego tematu była dowolna. Zgłoszenia na konkurs spłynęły z całej Polski. W sumie zaprezentowano 53 prace, w większości malarskie.

Po dokonaniu oceny prezentowanych prac, jury postanowiło przyznać dwie równoważne nagrody główne wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) dla:

– Krystyny Nowak za tryptyk „Jasło – winnica miejska, Patron, Smaki wina”

Krystyna Nowak, Tryptyk: Jasło winnica miejska, Patron, Smaki wina, 30 x 30 cm każda2023, akwarele

– Marty Wachel za batik „Biesiada po jasielsku”

Marta Wachel, Biesiada po jasielsku, 2023, batik, 140 x 190 cm

oraz wyróżnienia za wysoki poziom artystyczny dla:

– Filipa Kopieckiego

Filip Kopiecki, W ogrodzie, 2023, olej na kartonie, 100 x 70 cm

– Piotra Stanisławskiego

Piotr Stanisławski, Wszystkie toasty za Uszbę, 2023, akryl na płótnie, asamblaż, 100 x 70 cm

– Katarzyny Kudelka

Katarzyna Kudełka, Smak chwili, 2023, akryl na płycie pilśniowej, 53 x 63 cm

– Małgorzaty Mianowskiej

Małgorzata Mianowska, Struktura smaku, akryl na płótnie, 2023, 40 x 80 cm

– Jowity Patalas

Jowita Patalas, Bacchus z Jasła, 2023, akwarele, 50 x 70 cm

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w naszym muzeum 27 sierpnia o godz. 15.00.

Wszystkie prace konkursowe eksponowane są obecnie na wystawie, która będzie trwała do końca września