2572 AHSiD – List Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych marszałka Józefa Piłsudskiego do malarza Ignacego Pinkasa, 1930 r.