2495 AHSiD – Podziękowanie dla starosty Juliusza Marossáyniego za złożone kondolencje z powodu śmierci administratora apostolskiego Łemkowszczyzny