129 AF Jasło, ruiny w miejscu restauracji parkowej przy ul. Kołłątaja, po lewej drukarnia Szochet a w głębi kaplica gimnazjalna, 1945 r.