W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego prezentujemy sylwetkę jaślanina Adolfa Kamińskiego ps. „Roman”, który był żołnierzem Armii Krajowej i brał udział w powstańczych walkach.

Urodził się 9 IX 1917 r. w Jaśle, w rodzinie Mariana i Heleny. Po ukończeniu jasielskiego gimnazjum w 1935 r. podjął służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy przy 67 Pułku Piechoty w Brodnicy. Naukę na Politechnice Lwowskiej przerwał wybuch II wojny światowej. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie wojny posługiwał się nazwiskiem Stebno.

Był dowódcą drużyny w batalionie AK „Kiliński”. 12 IX 1944 r. brał udział w boju o placówkę niemiecką w restauracji „Cristal” przy Alejach Jerozolimskich i został ciężko ranny. 1 X 1944 r. awansowany do stopnia podporucznika i nadano mu Krzyż Walecznych.

Po klęsce powstania Kamiński dostał się do niemieckiej niewoli i przebywał w kilku obozach jenieckich m.in. w Altengrabow. Tam opiekował się nim i uczył go języka angielskiego Konstanty Ildefons Gałczyński.

Po wyzwoleniu obozu przez wojska brytyjskie podjął służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a także kontynuował naukę na Uniwersytecie Polskim w Londynie. Pozostał na emigracji. Zmarł w Plymouth w Wielkiej Brytanii 25 IX 2006 r.

 

Biogram opracowano na podstawie informacji ze strony www.1944.pl, stamtąd pochodzi także zdjęcie Adolfa Kamińskiego wykonane po maturze.