Jasielska nekropolia

Najstarsza nekropolia jasielska znajduje się przy ulicy Zielonej. Jej powstanie wiąże się z rozporządzeniem władz z 11 grudnia 1783 roku nakazującym władzom miejskim utworzenie nowych cmentarzy poza obrębem miejskim i zamknięcie dotychczasowych cmentarzy przykościelnych. Dokument z 1813 roku skierowany do władz cyrkułu jasielskiego wspomina o powodzi, która wyrządziła szkody na cmentarzu liczącym sobie już około…

„Koszykarstwo”

Muzeum Regionalne w Jaśle wraz z Muzeum Centrum Kultury w Trebiszowie zapraszają na wystawę “Koszykarstwo”. Plecionkarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Przez pokolenia wykonywano i używano plecionki do różnych celów. Pleciono koszyki, naczynia, meble a także wyplatano ogrodzenia czy ściany domostw. 12 października w jasielskim museum odbył się wernisaż wystawy poświęconej tradycjom…

Zapraszamy na wystawę – Koszykarstwo

Plecionkarstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Przez pokolenia wykonywano i używano plecionki do różnych celów. Pleciono koszyki, naczynia, meble a także wyplatano ogrodzenia, ściany domostw. Koszykarstwo, jako tradycyjne rzemiosło ludowe, ma wieloletnią tradycję również w regionie Zemplína. Podstawowej funkcji użytecznej, towarzyszą często spore walory dekoracyjne. Od niepamiętnych czasów wyplatano w tych regionach…

„Kościół św. Trójcy w Krakowie.”

Muzeum Regionalne w Jaśle nabyło właśnie do swoich zbiorów kolejny obraz pochodzącego z Jasła malarza Ignacego Pinkasa. Jest to „Kościół św. Trójcy w Krakowie.” Zakupiona praca to olejny obraz niewielkich rozmiarów malowany na tekturze. Prace tego formatu, tj. ok. 22 x 27 cm nazwane zostały przez samego malarza „kasetkowymi.” Artysta przechadzał się często po mieście…

Militaria

Znaczącą grupę eksponatów działu historycznego stanowią szeroko rozumiane militaria. Wśród nich znajdują się elementy umundurowania żołnierskiego, w przewadze polskiego, z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej. Dodatkowo  zebrano również oporządzenie wojskowe, broń białą i palną. Ozdobą zbioru militariów jest kilka eksponatów z XVII w. tj. napierśnik i hełmy, a także kolekcja kilkunastu pistoletów, głównie skałkowych…

Zegary

Muzeum posiada cenny zbiór ponad stu zegarów od XVII do początku XX w. Większość z nich pochodzi z kolekcji dra Kadyiego. Najstarsze egzemplarze to zegary kaflowe i słoneczne. Pomiar czasu według słońca jest chyba najstarszym sposobem, a przenośne zegary słoneczne były stosowane już przez Egipcjan w XV w. p.n.e. Domowe zegary słoneczne, często zaopatrzone również…