Militaria

Znaczącą grupę eksponatów działu historycznego stanowią szeroko rozumiane militaria. Wśród nich znajdują się elementy umundurowania żołnierskiego, w przewadze polskiego, z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej. Dodatkowo  zebrano również oporządzenie wojskowe, broń białą i palną. Ozdobą zbioru militariów jest kilka eksponatów z XVII w. tj. napierśnik i hełmy, a także kolekcja kilkunastu pistoletów, głównie skałkowych…

Zegary

Muzeum posiada cenny zbiór ponad stu zegarów od XVII do początku XX w. Większość z nich pochodzi z kolekcji dra Kadyiego. Najstarsze egzemplarze to zegary kaflowe i słoneczne. Pomiar czasu według słońca jest chyba najstarszym sposobem, a przenośne zegary słoneczne były stosowane już przez Egipcjan w XV w. p.n.e. Domowe zegary słoneczne, często zaopatrzone również…

Paleontologia

Kolekcja paleontologiczna to zbiory dra Stanisława Kadyia. Dr Stanisław Kadyi był człowiekiem o wielostronnych zainteresowaniach. Interesował się otaczającą go przyrodą i poszukiwał jej śladów kopalnych. Udało mu się stworzyć unikalną kolekcję paleontologiczno-przyrodniczą. Zawiera ona blisko 2000 okazów. Większość została przez Doktora opracowana i umieszczona w specjalnych gablotkach. Doktor dysponował ogromną wiedzą, która pozwalała mu na…

Archeologia

Najstarsze ślady pobytu człowieka w Kotlinie Jasielskiej przypadają na paleolit, który związany jest z okresem zlodowaceń. Świadczą o tym liczne znaleziska archeologiczne związane głównie z górnym paleolitem i liczące około 30 tyś. lat. Z okresu paleolitu schyłkowego znane są znaleziska świadczące o sezonowej penetracji tego terenu przez małe grupy ludności, a pozostałością po ich pobycie…

Sztuka użytkowa

W zbiorach artystycznych muzeum bardzo bogata jest kolekcja eksponatów z zakresu rzemiosła artystycznego. Wśród stylowych mebli, w większości z XIX w. znajduje się też niemiecka sekretera z XVIII w. Mebel składa się z trzech kondygnacji: dolnej z trzema szufladami, środkowej biurkowej i górnej zawierającej część szafkową i boczne szufladki. Ściany dolnej i górnej kondygnacji mają…

Sztuka

Zbiory jasielskiego muzeum z zakresu sztuki są bardzo różnorodne. Wyodrębnić wśród nich można kilka wyróżniających się grup. W zbiorach malarstwa liczna jest kolekcja portretów sarmackich z XVII i XVIII w. uzupełniona o zbiór kilkunastu portretów mieszczańskich z XIX w. W tradycję galerii przodków wpisuje się Portret Stanisława Łużeckiego z końca XVII w. To z tego…