“In vino veritas” – wystawa pokonkursowa

51 zgłoszeń wpłynęło do muzeum na kolejną edycję konkursu plastycznego pod hasłem „In vino veritas”. Konkurs zorganizowany został po raz trzeci. Tym razem również uczestnicy nie zawiedli i chętnie zaprezentowali swoje plastyczne interpretacje tematu. Prace spłynęły z całej Polski. Większość to prace malarskie, ale nie brakuje ciekawych grafik, są też rzeźby i rękodzieło. Wszystkie będzie…